Deelnamevoorwaarden winacties

Deelnamevoorwaarden winacties

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op winacties die in het kader van het online evenement De Sprookjestuinen 2020 door De Sprookjestuin georganiseerd en gepubliceerd worden op de Facebookpagina Sprookjestuinen, het Instagramkanaal Sprookjestuinen en de website sprookjestuinen.nl.
 • Door deel te nemen aan de winacties geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze deelname voorwaarden.
 • De winnaars van winacties worden gekozen aan de hand van een loting en/of stemmechanisme. De prijzen zijn niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld. De winnaars worden kenbaar gemaakt op de social media en website van De Sprookjestuinen. Deelnemers gaan er mee akkoord dat ze bij winst als winnaar bekend worden gemaakt. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht via e-mail.
 • Alle ingestuurde foto's, video's, tekeningen, verhalen en kleurplaten worden eigendom van De Sprookjestuinen en kunnen via de website of social media openbaar worden gemaakt. Per post ingestuurde verhalen, tekeningen en kleurplaten worden niet teruggestuurd.
 • Vragen of opmerkingen m.b.t. deze winacties kunnen worden gericht aan info@sprookjestuinen.nl. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 
 • Deelnemers dragen gegevens niet over aan Facebook maar aan de Sprookjestuinen.
 • Gegevens van deelnemers zullen alleen worden gebruikt voor deelnameregistratie en voor communicatie m.b.t deze winacties, tenzij deelnemers toestemming geven voor ander gebruik.
 • Facebook en ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze winacties.
 • Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor De Sprookjestuinen.
 • Deze winacties wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook.
 • Bij 18 jaar en jonger heeft een wettelijk vertegenwoordiger toestemming gegeven of kennis genomen van de voorwaarden. 
 • Deze Facebook promotie actie handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • Deze winacties zijn geldig tot en met 15 juni 2020.